Parkliden

Gammalt? Nja

Övergivet? Ja. Eller... nej! Eller?

Förfallet? Förstört snarare
Läs bakgrund och historia nedan.

Eller gå direkt till de 70 bilderna.


Detta måste vara ett av landets mest välkända utflyktsmål för oss med intresse för det övergivna, så jag ska inte dra hela den långa versionen av historien - den finns att läsa på många andra ställen. Istället blir det en snabbversion... men med en ny vändning på slutet: liket lever!

Fredriksberg

Fredriksberg, en gammal bruksort med anor sedan 1700-talet. Järnbruk var länge den dominerande sysselsättningen men det gled med tiden över till skogsbruk. Med skog kommer ofta pappersbruk, så även här. Under 1940-50-talen stog Fredriksberg och pappersindustrin på topp. Samhället räknade bortåt 2000 invånare och ekonomin var lysande. Efterkrigstidens behov av papper tycktes aldrig sinande. 1954 står bostadsområdet Parkliden klart. Fyra hyreshus med total 72 lägenheter (tror jag). Arbetarna måste ju bo någonstans, och fler ska anställas... Men...

Helleforskoncernens bruk tas 1957 över av Billerud, och Fredriksbergs bruk blir bara en liten del i en stor jätte. Som vanligt drabbas de små när de stora ska göra rationaliseringar, effektiviseringar och centraliseringar. 1968 säljs bruket till Lesjöfors men den nedåtgående spiralen fortsätter nedåt. 1972 läggs till slut pappersbruket ner, och redan innan dess har staten gått in med regionalpolitiska satsningar i Fredriksberg.

Efter nedläggningen finns från tid till annan diverse olika industrier i de gamla bruksbyggnaderna, bl.a. tillverkning av tapeter, bilfjädrar och hyllor. Till slut faller även Lesjöfors och 1985 är konkursen ett faktum. En löntagarägd industri driver verksamheten vidare något år, men sen är det definitivt slut. Och sedan 1994 finns överhuvudtaget ingen juridisk ägare av bruket.

Parkliden

Hur påverkar då detta Parkliden? Ja... det är väl inte så svårt att gissa. Ett samhälle vars invånarantal sjunker från 2000 till 700 från 1950-talet till idag lämnar rester efter sig. Bostadsrester i detta fall. När hyresintäkterna är lägre än kostnaderna så blir det som det blir... konkurs. De sista hyresgästerna lämnar Parkliden kring årsskiftet 2003/2004. Sen sätter cirkusen igång. Efter konkursen står husen utan ägare och det dröjer inte länge förrän förfallet sätter in, till stor del p.g.a. av skadegörelse. Ingen är nöjd med situationen men att riva kostar pengar. Dessutom är det oklart vem som isåfall egentligen får riva eftersom någon ägare inte finns. Herrelösa hus - låter det bekant?

Åren går, husen blir alltmer tomma, nerklottrade och sönderslagna. Många "ruin-turister" har varit här och dokumenterat förfallet, så även jag. Men jag har inte kommit mig för att lägga ut bilderna förrän nu. Innan jag gör det tänker jag: "äh, bäst att göra en sista googling för att se om det hänt något". Och ta mig tusan! Parkliden ska återuppstå!

Återuppståndelsen

Under slutet av 2007 påbörjar en driftig person processen med att överta de fyra hyreshusen. Han påbörjar t.o.m. en viss renovering innan köpet ens är klart. Men i början av 2008 blir det klart och två av husen säljs för en krona. Under slutet av 2008 påbörjas en mer seriös renovering av det ena av husen, och man planerar att dra in bergvärme. Samtidigt går processen vidare med att överta de två andra husen, och det ska tydligen bara vara pappersarbete kvar.

Tanken med renoveringen är att kunna hyra ut lägenheterna till turister, framför allt de som besöker skidanläggningen Säfsen precis utanför Fredriksberg. Förhoppningen var att ha åtminstone 9 färdiga lägenheter till slutet av säsongen 2008/2009, men det verkar oklart om det lyckades. Hur som helst, någon har alltså ansett det mödan värt att lappa och laga dessa ruiner. När man varit på plats och sett hur det ser ut ter det sig nästan meningslöst att ens försöka sig på något liknande. Men har man tid, tålamod och kunnande så kanske det går. Jag får väl återkomma om några år så får vi se hur det gick.

Källor:

  • Wikipedia
  • Dagstidningar
  • Jörnmark