Bläse kalkbruk


Gammalt? Ja

Övergivet? Delvis

Förfallet? Delvis
Läs bakgrunden och historien nedan.

Eller gå direkt till de 51 bilderna.

Beskrivning

Gotland är formligen nerlusat av gamla kalkbrott. Naturen gav ön goda förutsättningar för denna typ av industri och kalkbränning har förekommit sedan medeltiden. Under 16-1700-talet var kalkpatronerna viktiga personer på Gotland. Under 1800-talet växte exporten till länderna runt Östersjön och kalkindustrin blev än större. I början av 1900-talet fanns bara på öns norra del ett 30-tal stenbrott och ugnar. Men liksom inom så många andra branscher finns idag bara en bråkdel kvar. Några mil öster om Bläse har Cementa ett stort stenbrott i Slite, och söderut har NordKalk ett kalkbruk i Storugns.

Kalkbränningen i Bläse började på 1850/60-talet under ledning av Carl August Cleve som några år tidigare hade förlist med en skuta i närheten. Bläses glanstid var på 1920/30-talet - då arbetade så mycket som 140 personer där. 1946 upphörde man med kalkbränningen, men fortsatte att bryta kalksten ytterligare ca tio år. 1983 renoverades delar av bruket och öppnade som museum igen 1985.

En bit inåt land finns det gamla stenbrottet. Hit leder även en av Gotlands få sträckor med järnväg. Till bruket hörde nämligen en smalspårig järnväg, byggt 1893, som fraktade kalkstenen från brottet ner till ugnarna. Från början drogs järnvägsvagnarna av hästar, men 1895 inköptes ett ånglok. Ugnarna med sina karaktäristiska höga skorstenar står kvar än idag nere vid hamnen. Hamnen som man ser idag började byggas 1916. Mellan 1920-40 utökades den med bl.a. vågbrytare. Både pir och vågbrytare har en hel del skador, inte minst beroende på naturens och tidens inverkan, men också p.g.a. att militären på 1960-talet sprängde delar av vågbrytaren under en övning.


Kalk-processen

Kalksten består av kalciumkarbonat. Stenen bryts och eldas sedan i ugnar under 2-4 dygn. Detta gör att koldioxiden försvinner och kvar blir kalciumoxid, även kallat osläckt kalk. Detta kyls ner med vatten och man får då - naturligt nog - släckt kalk. Slutligen blandas detta med sand och vatten och man får då kalkmurbruk. När bruket används försvinner vattnet och bruket tar åt sig koldioxid från luften, och så är man tillbaka till ursprunget, kalciumkarbonat. Kalkputs- och murbruk är alltså samma sak som kalkstenen i brottet.


Historia

1832:
Karta Kalkbruk i Stokholmstrakten bildas av friherre Carl Henrik Anckarswärd - dåvarande ägare till Fållnäs säteri och ön Karta
1850/60-tal:
Kalkbränning startar vid Bläse
1852:
Sporadisk kalkbrytning på ön Oaxen, brevid Karta, ägd av Hörningsholms fideikomiss tillhörigt släkten Bonde
1865:
Friherre Knut Bonde köper Fållnäs och därmed även Karta Kalkbruk
1868:
Knut Bonde köper Oaxens Kalkbruk
1871:
Knut Bonde dör och hans änka friherrinnan Florence Bonde övertar och driver vidare de två kalkbruken
1891:
Bläse kalkbruk köps av Florence Bonde. Detta innebär att Karta kalkbruk börjar läggas ner och 1917 är Kartas historia över.
1893:
Järnvägen mellan Bläses stenbrott och ugnar/hamn byggs. Till en början används hästar för att dra vagnarna.
1895:
Ett ånglok inköps till järnvägen
1896:
AB Karta & Oaxens Kalkbruk bildas
1916:
Ny hamn i Bläse börjar byggas
1917:
Rederi AB Nordstjernan köper Karta & Oaxens Kalkbruk. Kan låta konstigt att ett rederi köper ett kalkbruk, men bruket hade kommit att bygga sina egna båtar och pråmar och var alltså i princip redan ett mindre rederi.
1922:
Skånska Cement köper kalkbruket från Nordstjernan
1937:
Karta & Oaxens Kalkbruk blir dotterbolag till AB Iföverken. Kalktillverkningen var vid denna tid koncentrerad till Oaxen och Bläse.
1946:
Bläse Kalkbruk läggs ner, dock med fortsatt kalkbrytning i något tiotal år.
1969:
Cementa AB bildas genom en sammanslagning av Karta & Oaxen och Skånska Cements cement-delar
1972:
Järnvägsrälsen i Bläse rivs upp
1973:
Cementa byter namn till Industri AB Euroc
1974:
Kalkbruket på Oaxen läggs ner
1983:
Euroc skänker hela Bläse Kalkbruk till stiftelsen Bläse Kalkbruk Industriminne
1985:
Bläse Kalkbruksmuseum öppnas
1991:
Järnvägen i Bläse återuppbyggs
1999:
Cementa köps av HeidelbergCement AG


Visa bilderna


Källor

sv.wikipedia.org
www.blasekalkbruksmuseum.se
www.segotland.se
www.stenstroems.se
www.lansmuseetgotland.se