Barnkolonin i skogen

Läs bakgrunden och historien nedan.

Eller gå direkt till bilderna.Historia

1800-talet:
Tuberkulos är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Under seklets mitt dör ca 4 miljoner människor per år i Europa.
ca 1875:
Tuberkulosen når sin höjdpunkt i Sverige.
1882:
Läkaren Robert Koch bevisar att tuberkulos sprids via bakterier, för vilket han 1905 får Nobelpriset.
1896-97:
Med hjälp av Oscar II's jubileumsfond kan det första sanatoriet i Mörsil i Jämtland byggas.
1899:
En stiftelse bildas med syfte att hjälpa de fattiga storstadsbarnen med "klent bröst" att få uppleva lite natur och andas frisk fjälluft. Som "bonus" fick de dessutom lite uppfostran, och kolonivistelsen var kanske inte alltid någon semestertillvaro för barnen.
1914:
Byggnationen av barnkolonin påbörjas.
1916:
Byggnaderna står färdiga och börjar användas.
1927:
BCG-vaccinet (Bacille Calmette-Guérin) framställs.
1939:
Det blir lag på att mjölk måste pastöriseras. Innan detta var opastöriserad mjölk en vanlig smittkälla för tuberkulos från nötkreatur till människor.
1940-talet:
Fortfarande smittas ca 20-40.000 personer per år i Sverige, varav 5.000 avlider.
Alla nyfödda barn får BCG-vaccin.
1975:
Den allmänna vaccineringen av nyfödda barn upphör.
1978:
Barnkolonins verksamhet läggs ner.


Beskrivning

Tuberkulos, TBC, TB, lungsot, bröstsjuka, vita pesten. Alla är de olika namn för samma sjukdom.

I Nordisk familjebok år 1886 finns att läsa: "Lungsot är menniskoslägtets ojämförligt mest förödande sjukdom. Den är känd sedan de äldsta tider. Redan Hippokrates beskrifver den tydligt och känner dess faror. Den förekommer utbredd bland alla kulturfolk."

Runt sekelskiftet 1900 var det inte alltför ovanligt med tuberkulos, en på den tiden dödlig sjukdom. Särskilt utsatta var bl.a. fattiga och barn. Man uppskattar att så mycket som 75% av Sveriges befolkning smittades, även om långt ifrån alla faktiskt insjuknade. En mängd sanatorier och kolonier kom att byggas upp för att dessa tuberkulospatienter skulle få vila upp sig och andas ren, frisk luft - på den tiden det som ansågs vara det bästa sättet att bota sjukdomen.

Redan 1896 skickades 15 barn till en första koloni i Jämtland av fru J B som senare grundade stiftelsen som byggde den koloni som presenteras här. Med åren byggdes Jämtlandskolonin ut så att den 1914 kunde ta emot 190 barn. Förmodligen upplevdes avståndet Stockholm-Jämtland som väl långt varför stiftelsen vid denna tid började söka lämpliga lokaler i Dalarna, vilket man hittade i trakterna runt Ludvika. Denna koloni var en av dessa, med plats för 100 barn. Fru J B fick tyvärr aldrig möjlighet att se kolonin då hon dog 1909.

Mot slutet av 1970-talet (eller under 1960-talet? olika uppgifter finns) lades barnkolonin ner och började sakta förfalla och vandaliseras. Tydligen har stiftelsen kvarstått som ägare intill ganska nyligen. Mot slutet av 1990-talet gjorde de en viss upprustning av tak och hängrännor, samt spikade igen trasiga fönster och dörrar. Fastigheten var efter det till salu, men intresset var svalt, ända till strax efter 2000-talets början då ett par blev nya ägare.

Under öde-åren han tyvärr mycket förstöras, både in- och utvändigt. De nya ägarna har dock ambitionen att renovera och återställa byggnaderna, men det är naturligtvis inte gjort över en natt. Hur mycket av det gamla som finns kvar får jag låta vara osagt eftersom jag inte varit inne i byggnaderna, men det påstås bl.a. att det finns fantastiska väggmålningar.

Kolonin består dels av huvudbyggnaden (tre sammanbyggda huskroppar på vardera 400 kvadratmeter), dels kringbyggnader i form av sjukstuga, tvättstuga, utedass m.m. Dessuom en del skogsmark och en egen liten tjärn. Tvättstugan har t.o.m. en liten gjuten badbassäng, eftersom man till slut ansåg det för opraktiskt att alla barn skulle vandra de 1,5 km till sjön för att bada varannan dag.

Idag är tuberkulos en ganska ovanlig sjukdom i Sverige. Runt 400 fall per år rapporteras. Ser man till hela världen är det dock fortfarande en i allra högsta grad aktiv smitta med ca 30 miljoner infekterade och 8-9 miljoner insjuknade människor per år, varav 2-3 miljoner dör trots att man med läkemedel idag skulle kunna bota de flesta fall. Detta gör tuberkulos till den enskilt mest dödliga infektionssjukdomen. Man beräknar att så många som var tredje människa i världen är smittade av tuberkulos, och bakterien kan ligga latent utan att ge sig tillkänna i många år. Merparten av tuberkulos-fallen finns i tredje världen. Smittan sprids oftast via luften, t.ex. via hostningar från någon med öppen lungtuberkulos (lungsot som det kallades förr i tiden). Smittan finns oftast i områden med dålig hygien, trångboddhet, undernäring och fattigdom - något som gjorde att man under 1800-talet trodde att TBC var ärftligt eftersom ofta hela familjer drabbades. Icke destomindre finns exempel på historiska personer som dött av tuberkulos, t.ex. Keats, George Orwell, Chopin och Moliere.


Visa bilderna